OM ELI OCH KANIN

Eli ska träffa socialtjänsten. Det är lite nervöst och oroligt. För vilka är dom? Vad vill dom? Vi får följa Eli och Kanin i mötena med socialtjänsten, genom utredningen och fram till stödinsats. Fokus ligger på Elis upplevelser och på barnets rätt till delaktighet.

MÅLGRUPP

Boken riktar sig till yngre barn som träffar socialtjänsten. Den är tänkt att användas som ett stöd för vuxna i att prata med barnet om vad det kan innebära att träffa socialtjänsten.


Användar-handledning